Nasledoval presun cez Jablonov nad Turňov a horský priechod Soroška do Zádielskej tiesňavy, kde nás čakal obed.