Ďalšou zastávkou bolo Múzeum ľudových tradícií v obci Lipovník a krátka výstava vozidiel.