Kolor Centrum
L-STAV Rožňava
Obec Jablonov nad Turňov
Obec Zádiel
SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.
SOSA
www.superpohare.sk
Vendy Ateliér
www.infonoviny.sk

Za Vašu podporu srdečne ďakujeme

Vďaka patrí samozrejme aj všetkým tým, ktorí nás podporili darovaním 2% svojich daní. Ak nám chcete taktiež prispieť touto formou, môžete to urobiť aj prostredníctvom tohto linku. Ďakujeme.