Rožňava je malé okresné mesto Východnom Slovensku rozprestierajúce sa v Rožňavskej kotline. Rožňava má zhruba 20 000 obyvateľov, medzi ktorými sú samozrejme aj nadšenci motorizmu- milovníci áut, motocyklov a pochopiteľne aj milovníci veteránov. Viacero jednotlivcov z okresu sa už dlhé roky, ba niektorí aj desaťročia venujú svojmu koníčku- renovácií historických vozidiel a motocyklov. Postupne sa takýto jednotlivci spoznávali medzi sebou, vymieňali si rady a skúsenosti a zriedkavo sa stretávali Takto vznikla myšlienka založenia klubu združujúceho priaznivcov historických vozidiel. No ani pri tejto myšlienke sa malá časť obyvateľstva venujúca veteránov nevedela a stále nevie zhodnúť. Aj keď je Rožňavský okres malý, máme v meste Rožňava dva veterán kluby: náš VETERÁN KLUB ROŽŇAVA a Auto Veterán Gemer Rožňava.


Veterán klub Rožňava vznikol po návrhu na registráciu zo dňa 25.9.2008. Zakladajúci členovia boli:

Štefan Čík

Ján Droppa

Peter Lučko

Dušan Pavlík

Josef Smutný

Veterán klub Rožňava bol zaregistrovaný dňa 28.10.2008 a Štatistický úrad SR mu dňa 28.10.2008 pridelil IČO : 42103223, názov: VETERÁN KLUB ROŽŇAVA, právna forma : 701 združenie (zväz, spolok, spoločnost, klub ai), odvetvie ekonomickej činnosti 94992 činnosti záujmových organizácií. Veterán klub Rožňava má v roku 2014 22 členov.