Po prehliadke jaskyne sme sa presunuli do obce Silica, kde sme obsadili futbalové ihrisko