Škoda Sentinel 1924-1935

Škoda Sentinel bol voz klasickej konštrukcie. Bolo to vozidlo schopné prevádzky i v tých najťažších podmienkach a vďaka pružnému chodu parného stroja sa Sentinel dobre osvedčil tiež v náročnom teréne. Bolo to dokázané už v roku 1923 armádnymi skúškami na trase Praha-Brandýs n.L.- Mochov- Praha. Výsledky boli uspokojivé, a preto závod Škoda zakúpil od Angličanov licenciu na výrobu vozu Sentinel (od firmy The Sentinel Waggon Works Ltd., Shrewsbury, England- firma zaoberajúca sa výrobou parných nákladných automobilov).

 

Technické údaje

Kotol: stojatý, trubkový. Výhrevná plocha 5,06 m2. Kotol bol umiestnený v prednej časti rámu. Ako palivo slúžilo uhlie, drevené uhlie, drevo, brikety, ale najvhodnejší bol koks. Kotol bol vybavený manometrom, vodoznakom s poistným ventilom a výstup pary bol riadený šupátkom. Príprava k jazde trvala zhruba 30 minút.
výkres parného vozidla Škoda Sentinel 6-7 ton model 1925

 

Parný stroj: dvojvalcový, ležatý, uložený pod rámom pred zadnou nápravou. Motor mal vŕtanie 280 mm, zdvih 230 mm, pri tlaku pary 19 atp a pri 250 ot/min dosahoval výkon 70 konských síl. Kľukový mechanizmus bol vybavený patentovaným diferenciálom pôsobiacim na reťazové pastorky. Prenos sily na zadnú nápravu bol mohutnými Gallovými reťazami na zdvojené zadné kolesá. Priemerná rýchlosť vozidla bola 25 km/h. Mazanie parného stroja a reťazí bolo mazacím prístrojom, samostatným pre každú stranu a poháňaným od kľukového hriadeľa.

 

patentovaný dvojvalcový parný stroj z vozidla Škoda Sentinel

 

Podvozok tvoril rám z dvoch pozdĺžnych nosníkov U prepojených priečkami, znitovaný a zoskrutkovaný v tuhý priehradový nosník. V zadnej časti rámu bol uložený zásobník na 800 litrov vody, z ktorého sa kotol napájal injektorom. Predná a zadná náprava boli v celku, odpružené poleliptickými listovými perami.

 

Kolesá boli oceľovo liatinové s plnými gumovými obručami. Predné kolesá boli jednoduché s vonkajším priemerom 900 mm, vnútorným priemerom 720 mm a šírkou 180 mm. Neskôr boli vozidlá vybavené kolesami rovnakého priemeru vpredu aj vzadu. Riadenie bolo na pravej strane.

 

Brzdy pôsobili len na zadné kolesá a boli čeľusťové s dvomi pármi čeľustí v každom kolese. Jedny boli ovládané pedálom, druhé ručným kolieskom. Vozidlo bolo taktiež možné brzdiť uzavretím prístupu pary do parného stroja, ktorý tak pôsobil ako kompresor. K zaisteniu vozidla na svahu slúžila tzv. „horská vzpera“, ktorá sa spustila na vozovku a zaprela sa proti svahu.

 

Karoséria: Bola zmiešanej konštrukcie z dreva a ocele. Plechová búdka šoféra bola upevnená na ráme, sedadlá a zásobník paliva s kapacitou 300 kg uhlia boli drevené. Búdka vodiča bola zasklená. Korba valníku, ale aj vyklápača bola drevená, okovaná a oplechovaná.

 

pohľad do kabíny vozidla

 

Päť tonový automobil mal so zásobou vody 800 litrov a s 300 kg uhlia pohotovostnú hmotnosť 7880 kg. Táto zásoba mu vydržala až na 40 km jazdy pri priemernej rýchlosti 15 km/hod. Sentinely sa stali veľmi žiadané hlavne kvôli ich nízkym prevádzkovým nákladom. V polovici 20-tych rokov 20. storočia stál liter benzínu cca 3,40 Kč a metrák uhlia 30 Kč. Pri maximálnej spotrebe 30 litrov vody a 4 kg uhlia na 1 km vyšla prevádzka Škody Sentinel na polovicu až tretinu v porovnaní s nákladným vozidlom s benzínovým spaľovacím motorom. Cena vozidla Škoda Sentinel s nosnosťou 5 ton bola v roku 1925 160 000 Kč.

 

Vozidlo rožňavského Baníckeho múzea umiestnené v múzeu v Bratislave

 

Zdroj http://www.sentinel.cz/