Druhou zastávkou našej púte sa stalo námestie Baníkov. Zaparkované vozidlá a motocykle lemovali celú severnú časť najväčšieho štvorcového námestia v strednej Európe. Posilnení kávou a pagáčmi sme sa vydali zdolať strážnu vežu a kostoly, nachádzajúce sa na námestí. Samozrejme nechýbala ani spoločná fotografia. Aj napriek zlomenej nohe nás svojou účasťou podporil aj primátor Rožňavy, pod ktorého záštitou sa náš tohtoročný zraz konal. Pri odjazde ešte krátka póza pod slavobránou a už sme sa radili na cestu k ďalšiemu stanovištu.