Po krátkej prestávke sme sa vydali na cestu do Dobšinej, kde sme sa pripojili k oslavám 70. výročia oslobodenia. V rámci osláv sa konala spomienka na padlých vojakov, ktorých pamiatku sme si spolu s domácimi obyvateľmi na čele s primátorom Dobšinej uctili položením venca. Primátor obce si pozorne prezrel zúčastnené vozidlá a udelil vybraným účastníkom pohár primátora obce.